Σοφία Στ. Ελευσινιώτη - Δικηγόρος Θηβών

Δικηγορικο Γραφειο απο το 1998

αρχική           ποιά είμαι           υπηρεσίες           links           επικοινωνία

   υπηρεσίες  

ü   ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών κάθε είδους
Εξώδικοι συμβιβασμοί κάθε είδους
Διεκπεραίωση δικαιολογητικών κάθε είδους
Ληξιαρχικές πράξεις: αλλαγή/διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, αλλαγή/διόρθωση ονόματος κύριου, επωνύμου
 

ü   ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγωγή από τιμολόγια
Διαταγές πληρωμής
Αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης, από αδικοπραξία, ηθική βλάβη
Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης
 

ü   ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού επαγγελματικών χώρων, κατοικίας
Αγωγή καταβολής μισθωμάτων, απόδοση μισθίου, αποζημίωση και αποκατάσταση φθορών και ζημιών στο μίσθιο

 

ü   ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγοραπωλησίες ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κτηματικές διαφορές, έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή, αγωγές νομής, προστασία νομής/κυριότητας
 

ü   ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αίτηση και καταχώριση εμπράγματου δικαιώματος, διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο, αγωγή κτηματολογίου
 

ü   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαζύγιο: αντιδικία, συναινετικό με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφότερων των συζύγων
Αποκτήματα γάμου, Αγωγή διατροφής συζύγου, τέκνου, επιμέλειας τέκνων
Σχέσεις γονέων και τέκνων , υιοθεσία
Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση
 

ü   ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαθήκη: αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθήκης
Αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, κληροδοσία, καταπίστευμα
Αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας
Έκδοση κληρονομητηρίου
Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων
 

ü   ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο εταιρειών: σύσταση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΠΕ, Α.Ε), διάλυση εταιριών
Σύσταση σωματείων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά), συλλόγων, συνεταιρισμών

Δίκαιο (Αθέμιτου) Ανταγωνισμού: Κατοχύρωση εμπορικού σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 


 

 

 
 
   

Κατασκευή ιστοχώρου   Αλέξιος Ι. Τσίγκος